Arxiu Municipal de Ròtova

Quina és la seua funció? La finalitat d’un arxiu és l’organització i la conservació dels fons per ser utilitzats per a la gestió administrativa, la investigació, la cultura i recollir el testimoni de la societat. Què hi podem trobar? L’Arxiu Municipal de Ròtova custodia una gran quantitat de documents generats per l’ajuntament i diverses entitats […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top