Ròtova incorpora noves prestatgeries a l’arxiu municipal

Ròtova ha ampliat la capacitat de l’arxiu municipal, amb la instal·lació de noves prestatgeries per tal de donar cabuda als fons i facilitar l’organització dels documents de l’Ajuntament. Per fer-ho, Ròtova ha rebut una ajuda de 2.380,43€ per a mobiliari i instal·lacions d’arxiu. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top